Gå tilbake til dashboard

Om

Fotolotto.no AS er et heleid datterselskap av Multilot AS (www.multilot.com), et norsk selskap som spesialiserer seg på lotterier- og tilfeldighetsspill og utvikler og lisensierer intellektuell eiendom, teknologi og konsepter, herunder konseptet Fotolotto.no. Fotolotto.no AS er godkjent som lotterioperatør i Norge av Lotteri- og Stiftelsestilsynet for å operere Fotolotto.no i Norge på vegne av den humanitære organisasjonen Right To Play (www.righttoplay.no) som har tillatelse til å drive lotteri etter Lotteriforskriftens § 7.