Gå tilbake til dashboard

Tillatelse til å drive lotteri i Norge

LISENS FOR LOTTERI I NORGE

Fotolotto.no opereres av Fotolotto.no AS på vegne av Right To Play (www.righttoplay.no). Right To Play er gitt tillatelse til oppstart og drift av lotteri i henhold til lotteriforskriftens § 7, for konseptet Fotolotto.no. Tillatelsen gjelder for Norge, og er gitt av Lotteri- og Stiftelsestilsynet (www.lottstift.no) den 29. september, 2017.

LODDSALGS PERIODE

Tillatelsen løper fra 19. september 2018 til 28. februar 2026, og er den periode salg og trekning av Fotolotto.no-lodd kan gjennomføres.

ANSVARLIG SPILL

SPILLEAVHENGIGHET OG FOREBYGGENDE TILTAK

Fotolotto.no tar spilleavhengighet på alvor og gjennomfører en rekke tiltak for å tilrettelegge for ansvarlig spill. For sikre at ingen utvikler problematisk spilleadferd i ung alder, tillater ikke Fotolotto.no registrering av spillere som er under 18 år. Dersom en registrering ikke oppfyller aldersgrensen vil det derfor ikke opprettes en brukerkonto.

For å gi oversikt og kontroll over spilleforbruk har Fotolotto.no satt begrensning for hvor mye den enkelte spiller kan tape per dag og uke. Foruten de obligatoriske satsene som følger av Spillereglene, er det også mulig å sette en frivillig lavere grense.

For å avdekke mulig spillavhengighet, gjennomfører Fotolotto.no en analyse av loddkjøp for å avdekke kjente transaksjonsmønstre knyttet til problematisk spilleadferd. Dette gjøres i tråd med gjeldende personvernreglement og er nærmere omtalt i Fotolotto.no personvernerklæring.

HJELPETILTAK

Om du føler et behov for profesjonell bistand med dine spillvaner er det viktig med riktig hjelp. Hjelpelinjen (Tlf.: 800 800 40) er betjent av helsepersonell med spesialopplæring og er åpen alle hverdager fra kl. 09 til 21.

Tjenesten er en anonym og gratis hjelpetelefon (vanlig takst fra mobiltelefon). Foruten å bistå med råd og hjelp til å håndtere din spillesituasjon, kan du her få opplysninger om faresignaler og konsekvenser ved spilleproblemer.